ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՒԱԹՈՒՂԹ

Խնդրում ենք ձեր տվյալները լրացնել հայատառ:

Արդյոք դիտորդության համար գրանցվում եք որպես հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ
Արդյո՞ք ունեք դիտորդների հետ աշխատանքները համակարգող անձանցից որևէ մեկի հետ աշխատելու նախընտրություն
Ո՞ր լեզվով եք ազատ հաղորդակցվում․
Արդյո՞ք ունեք հայաստանյան ընտրական գործընթացներին մասնակցության փորձ.

 

Արդյո՞ք որևէ կարգավիճակով մասնակցել եք հետևյալ ընտրություններին․
ա․ 2012թ. Ազգային ժողովի
բ․ 2013թ. նախագահական ընտրություններին
գ․ 2015թ. սահմանադրական հանրաքվեին
դ․ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին
2017 թ․ ապրիլի 2-ի ԱԺ ընտրություններին։
Արդո՞ք «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության շրջանակում իրականացրել եք դիտորդություն կամ եղել եք ԶԼՄ ներկայացուցիչ.
Արդյո՞ք նախկինում մասնակցել եք ընտրական իրավունքի վերաբերյալ դասընթացի.
Արդյո՞ք ունեք տեսանկարահանող սարք (տեսախցիկ կամ հեռախոս), որ կարող եք օգտագործել դիտորդության ընթացքում:
Որտեղի՞ց եք տեղեկացել «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության շրջանակում դիտորդության սույն հնարավորության մասին.